Riding

Ridväg vid Solsätters ridskola

Riding

0 of 5 stars — (see reviews)

Trail details

  • Length 1.4 km

Actions

Description

Nu har Motalas första ridväg anlagts i skogen vid Solsätters ridskola. Ridvägen är belagd med sand- och grusmaterial som schaktats bort från Storgatan, i samband med att den byggdes om. Ridvägen nyttjas främst för ridskoleverksamhet men även av privatryttare. Ridvägen blir ca 1,5 km lång och uppmarkerad med ridvägsymboler.

Activities And Facilities

  • Riding Riding

Contact

Address

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

Email address

Hilda-Linn Berglund

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews