Nature reserve

Norsholm

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Här finns ett omväxlande odlingslandskap med vackra ekhagar och betade strandängar. Området vid Motala ströms utlopp är rikt på historiska lämningar, bland annat Munkeboda borgruin som härstammar från 1300-talet. Nästan lika gamla är de äldsta ekarna i området. Tänk, levande fornlämningar!

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Contact

Email address

Kultur- och fritidskontoret

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews