Nature reserve

Bromossen nature reserve

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

The reserve is about 22 ha and is located 10 kilometers north of Kristbergs church in Motala. The area is part of a cluster of valuable forest areas that are characterized by rock and bog mosaics with sparse natural pine forest. The natural values are linked to the late-grown spruces, the old pines and the sparsely occurring mouldering wood of mainly pine.

The nature reserve is managed by Länsstyrelsen Östergötland.

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Facts

Storlek: 22,2 hektar

Skyddsår: 2009

Kommun: Motala

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Directions

Vägbeskrivning: Från Borensberg tag länsväg 211 norrut, efter ca 15 km sväng vänster vid Hättorp. Följ denna väg ca 5 km, tag sedan vänster och kör i drygt 3,7 km söderut. Reservatet ligger sedan på vänster sida om vägen (öster om vägen).

Regulations

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Contact

Address

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

Email address

Fia Sundin

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews