Nature reserve

Snårsjöleden och naturreservatet Viken

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Den norra delen av leden går genom naturreservatet Viken. Viken är ett gammelskogsreservat. En sprickdal, som ingår i den förkastningsbrant som formar Tisarens branta södra strand, leder in i området. Dalens branta sidor har gjort att området varit svårtillgängligt för skogsbruk. Barrskogen är därför gammal och naturskogsartad. I dalgångens botten rinner den lilla Ängabäcken fram. Området ska få utvecklas fritt så att skogen övergår till att bli en naturskog. Dalen ger området ett skyddat läge med en hög luftfuktighet och skugga. I reservatet finns också stora mängder av döda omkullfallna träd, så kallade lågor. Klimatet och många lågor gynnar flera arter av vedsvampar, mossor och lavar. Lägg också märke till den rikliga förekomsten av olika arter av hänglavar i träden, exempelvis garnlav.

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Contact

Address

Besök vår webb visitaskersund.se

Email address

VisitAskersund Turistinformation

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews