Naturschutzgebiet

Snårsjöleden och naturreservatet Viken

Naturschutzgebiet

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Aktionen

Beschreibung

Den norra delen av leden går genom naturreservatet Viken. Viken är ett gammelskogsreservat. En sprickdal, som ingår i den förkastningsbrant som formar Tisarens branta södra strand, leder in i området. Dalens branta sidor har gjort att området varit svårtillgängligt för skogsbruk. Barrskogen är därför gammal och naturskogsartad. I dalgångens botten rinner den lilla Ängabäcken fram. Området ska få utvecklas fritt så att skogen övergår till att bli en naturskog. Dalen ger området ett skyddat läge med en hög luftfuktighet och skugga. I reservatet finns också stora mängder av döda omkullfallna träd, så kallade lågor. Klimatet och många lågor gynnar flera arter av vedsvampar, mossor och lavar. Lägg också märke till den rikliga förekomsten av olika arter av hänglavar i träden, exempelvis garnlav.

Aktivitäten und Einrichtungen

  • Naturschutzgebiet Naturschutzgebiet

Kontakt

Adresse

Besök vår webb visitaskersund.se

E-Mail-Adresse

VisitAskersund Turistinformation

[email protected]

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer.

Bewertungen