Municipalities

Vara

6435.33 km away from you

Tibro

6435.33 km away from you

Osby

6568.48 km away from you

Höör

6568.48 km away from you

Sjöbo

Sjöbo

6591.56 km away from you

Hörby

Hörby

6579.94 km away from you

Ystad

Ystad

6607.9 km away from you