Hjälp till att bekämpa Jättebalsamin

Images

Hjälp bin och humlor att välja rätt! Jättebalsaminen bildar mycket täta bestånd och konkurrerar med andra växter om plats och solljus. De blommar kraftigt och producerar mycket nektar vilket gör dem väldigt populära bland olika pollinerare så som bin och humlor.

De växter som finns naturligt i vår natur och som bland annat ger oss frukt och grönt får då färre besök av pollinerare och ger då en sämre skörd. Utan pollination kan inte de inhemska växterna föröka sig vilket innebär att de på sikt dör ut.

Jättebalsamin förändrar också näringsomsättningen och bildar lager av döda men inte nedbrutna växtdelar på marken (förna) som konkurrerar ut andra arter.

Du kan hjälpa till att rapportera och bekämpa Skicka in tips Vi kommer under sommaren att inventera invasiva arter, det vill säga arter som inte finns naturligt i en viss miljö och sprider sig snabbt. Jättebalsaminen är ett exempel på en sådan art. Du kan hjälpa till genom att skicka in tips via vår synpunktshantering. Skicka med en bild, gärna på stam och blad och beskriv på vilken plats bilden är tagen.

Om du hittar den på andra platser i landet kan du även rapportera in via Artportalen.

Så här kan du göra för att hindra spridning av Jättebalsamin Du kan hjälpa till att hindra spridning av jättebalsamin genom att ta bort den innan växten blommar och sätter frö. Växten är inte giftig och den är lätt att dra bort.

Se till att ta bort fröställningarna från området eftersom fröna kan eftermogna. Titta över området ytterligare en gång senare på säsongen och även följande år för att ta bort växter som har grott från frön i marken.

Var försiktig vid hantering av växten, frön och jordmassor som kan innehålla frön. De ska inte komposteras utan förbrännas eller lämnas till återvinningscentral.

Du behöver markägarens tillstånd om du vill bekämpa växten på någon annans mark!

Hur ser Jättebalsamin ut? Jättebalsamin kan bli upp till 2,5 meter hög och oftast växer den i stora bestånd. Blommorna är rosa och ibland vita, stjälkarna är grova och ofta rödaktiga. Bladen har sågade kanter, vid basen med skaftade körtlar. Blommorna hänger i fåblommiga knippen och de enskilda blommorna är tre till fyra centimeter långa, med ganska kort spetsig sporre.

Hur och var lever den? Jättebalsamin är en snabbväxande ettårig växt som blommar i cirka tre månader. Växten pollineras av sig själv och med hjälp av insekter. Den har en hög fröproduktion med 500 till 800 frön per planta. Fröna behöver en köldperiod för att kunna gro.

Jättebalsamin finns i fuktiga och blöta, mycket näringsrika miljöer. Exempelvis näringsrika stränder, rika sumpskogar, skogsbäckar, högörtsängar, fuktiga ruderatmarker, hyggen och parker.

Arten växer framförallt i öppna till halvöppna miljöer eftersom den inte är så förtjust i skugga. Ofta växer den tillsammans med brännässla, kirskål, vass, pestskråp, mjölkört och strandlysing.

Hur kom den hit och hur sprider den sig? Jättebalsamin fördes in i Sverige som trädgårdsväxt och som foderväxt till bin på grund av att den har en hög nektarproduktion.

Den sprids endast med frön och inte via sina rötter. Frukterna spricker upp som en explosion när du rör vid dem och frön slungas iväg så långt som fem meter från moderplantan. Frön kan även spridas i strömmande vatten och genom att vi människor flyttar jord som innehåller frön eller flyttar fordon som har arbetat i jord som innehåller frön.

Via länken kan du se en informationsfilm från Naturvårdsverket om jättebalsamin

Contact

Address

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

Email address

Hilda-Linn Berglund

hilda-linn.berglund@motala.se

Motalas Naturkarta

Motalas Naturkarta

Open this in the app