• Djurkällabäcken restaurerad under 2021

  Jan 13

  Djurkällabäcken har restaurerats under 2021. Det är en del av Motala kommuns åtgärdsplan för vätterbäckar i kommunen. Arbetet utfördes av Naturcentrum AB på uppdrag av Motala kommun. Det har genomförts med fiskevårdsbidrag från Länsstyrelsen i Östergötland. Djurkällabäcken är ett kort vattendrag på endast 900 meter. Bäcken mynnar i Vättern i Motalavikens norra strand där öringen leker och vår kommunala ansvarsart flodnejonöga lever. Arbetet under förra året innebär att Dju...

 • Renovering av spång i Sjöbo-Knäppans naturreservat

  Oct 20

  Spången i Sjöbo-Knäppans naturreservat som leder ut till Hulthagekärret ska bytas ut och framkomligheten kan därför vara begränsad för denna sträcka ett tag framöver. Hoppas ni har överseende med detta och kan njuta av promenader i övriga delar av reservatet så länge.

 • Ny kunskapsportal om Vättern!

  Oct 14

  Den 22 juni lanserades sidan Vätternliv.se där den senaste kunskapen om Vättern samlas. Kunskapsportalen har tagits fram på uppdrag av Vätternvårdsförbundet med bidrag från LEADER Vättern. Kunskapsportalen beskriver det unika livet i sjön och de utmaningar som Vättern står inför. Syftet är att berätta om resultatet av alla undersökningar som görs i sjön på ett sätt som är intressant och begripligt för många fler. För alla som är nyfikna på Vättern Vätternliv.se riktar sig ...

 • Vandringsled i Trolleflod naturreservat avstängd

  Jul 05

  För närvarande är vandringsleden i Trolleflod avstängd och det rekommenderas att inte vistas i Trolleflods naturreservat nu. Detta beror på att många granar har dött till följd av granbarkborreangrepp. Dessa granar har en tendens att snabbt bli sköra och brytas av vilket innebär att det är riskfyllt att vistas här. Leden är dessutom svårframkomlig på grund av redan nedfallna träd.

 • Orkidéer ökar explosionsartat när gammal betesmark röjs

  Jun 17

  Nu trivs orkidéerna som aldrig förr vid Jerusalemsbadet. Växterna frodas efter att Motala kommun röjt marken för att ta fram det tidigare betesområdet. Vi arbetar ständigt för att bevara och utveckla de naturvärden som finns inom Motala kommun. Bland annat görs det inom den Lokala naturvårdssatsningen, LONA. Ett av flera LONA-projekt som fått statliga bidrag är Betesmarker och kommunala ansvarsarter. Området ligger vid Jerusalemsviken mellan riksväg 50 och järnvägen söder ...

 • Ny etapp av Östgötaleden - Motala runt

  May 21

  Senaste tillskottet av Östgötaleden är nu färdig! Ekens scoutkår och Göta kanalbolag har gjort ett toppenjobb när de markerat leden i fält på uppdrag av Motala kommun. Rundslingan ”Motala runt” tar dig verkligen runt Motala och visar upp sjöstaden från sin bästa sida med natur och historiska platser längs vägen. Föreslagna startplatser är utmarkerade med Parkeringssymbol. För den som mest är ute efter att vandra långt fungerar den bra som rundslinga. Vill man göra flera st...

 • Nyheter i Karshult naturreservat!

  Nov 04

  Har du varit ute i Karshult naturreservat nyligen? Det händer nya grejer varje vecka! Den blåa leden har nu broar över vattendrag och diken, den östra parkeringen är anlagd och utgör starten för en trädstig för barn som går ner till sjön. En gul led är röjd och markerad i den östra delen och vi är i full färd med en längre led som kommer ta er djupt in i lövskogen - en personlig favorit (mer info kommer). Vi har även satt upp mulmholkar och är i full färd med att placera u...

 • Ny grillplats och bänkar vid Torpa sand badplats

  May 07

  Nu har vi precis iordningställt en ny grillplats och nya bänkar vid Torpa sand badplats - perfekt ställe för en tur i helgen!

 • Ny spång i Sjöbo-Knäppan!

  May 06

  Nu är den nya spången i Sjöbo-Knäppan klar! Spången går genom gransumpskogen och kopplar samman kalkkärret med vägen i söder. Inom kort kommer vi även att uppdatera Naturkartan med sträckningen. Ut och testa i vårsolen :)

 • Inför vårens eskapader - fräscha upp din kunskap om allemansrätten!

  Apr 15

  Fler och fler söker sig ut i naturen i och med vårens framfart och den samhällssituation Corona-viruset orsakat. Nu på våren är dock naturen extra känslig, djuren får sina ungar och markerna är på många håll blöta och mjuka vilket gör dem extra känsliga för slitage, samtidigt som den speciella situation vi befinner oss i kräver särskild hänsyn mot andra människor. Allemansrätten ger oss frihet under ansvar – inte störa, inte förstöra. Så visa extra omtanke både mot andra b...

 • Vårens naturguidningar

  Mar 25

  Gällande naturguidningar och det rådande samhällsläget: I nuläget så kommer vårens kommande guidningar att genomföras som planerat. Då guidningarna vi erbjuder främst anordnas av olika föreningar och grupper så kan detta komma att ändras beroende på samhällsläget och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vid förändringar kommer vi omedelbart att uppdatera informationen. Har ni några frågor så går det bra att kontakta oss.

 • Trädstigar i Motala kommun

  Oct 22

  Kanske har ni sett trädstigen i Bondebacka som suttit uppe i några år, eller trädstigen som sattes upp i somras i Dansäter i Borensberg. Motala kommun har genom ett LONA-projekt (statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt) fått pengar till att sätta upp nya trädstigar runtom i Motala kommun. Trädstigsskyltarna ska sättas upp under hösten och fram till i vår 2020. Tanken är att trädstigarna ska öka både barn och vuxnas kunskaper om vår svenska natur. Att öka barnens utom...

 • Harren får ny lekplats i Motala ström

  Oct 16

  Harren får ny lekplats i Motala ström 17 oktober lägger vi i nytt lekgrus till harren vid Gamla Strömbron. Det innebär att bron tillfälligt stängs av för trafik mellan klockan 09.00 – 12.00. Vid Gamla Strömbron koncentreras vattenflödet på grund av bropelare vilket får till följd att vattenhastigheten ökar lokalt. Motala kommun genomför nu ett projekt tillsammans med Motala flugfiskare där vi lägger i nytt lekgrus vid Gamla Strömbron i Motala. Detta görs för att harren ska...

 • Jätteloka i Motala och Borensberg

  Jun 26

  Jätteloka växer på flera platser i Motala och Borensberg. Om man kommer i kontakt med växtsaften kan man få utslag och symptom som liknar brännskador. Jättelokan är en mycket storväxt ört som kan bli upp till två meter hög. Stjälken kan bli på uppemot tio cm i diameter och bladen en meter breda. Den blommar i juli-augusti. De vita blommorna sitter i flockar på närmare en halv meter i diameter. Om du har blivit bränd Jättelokans växtsaft innehåller ett ämne som i direktkont...

 • Stoppa spridningen av vattenpest

  Jun 14

  Hjälp Motala kommun att stoppa spridningen av vattenpest. Vattenväxten finns i bland annat Boren, Norrbysjön, Ljung­sjön och Roxen. Den är helt ofarlig för människor och husdjur, men ställer ändå till stora problem. Motala kommun arbetar intensivt för att minska, och i förlängningen stoppa, spridningen av vattenpest. Växten är en så kallad invasiv främmande art, som sprider sig i våra vatten. – Motala kommun har tillsammans med Linköpings kommun, länsstyrelsen, Tekniska ve...

 • Hjälp till att bekämpa Jättebalsamin

  Jun 03

  Hjälp bin och humlor att välja rätt! Jättebalsaminen bildar mycket täta bestånd och konkurrerar med andra växter om plats och solljus. De blommar kraftigt och producerar mycket nektar vilket gör dem väldigt populära bland olika pollinerare så som bin och humlor. De växter som finns naturligt i vår natur och som bland annat ger oss frukt och grönt får då färre besök av pollinerare och ger då en sämre skörd. Utan pollination kan inte de inhemska växterna föröka sig vilket in...

 • Foldrar om Motala kommuns tio kommunala ansvarsarter

  Mar 20

  Nu finns foldrar där du kan läsa om Motala kommuns tio kommunala ansvarsarter i receptionen på kommunhuset och i Staffanstorp naturreservat. De har även börjat lämnas ut till infopointsen! Framtagandet av foldrarna har medfinansierats av LONA-bidrag (statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt).

 • Evighetsträd i Motala kommun

  Jan 10

  Arbetet med projektet Evighetsträd och 100-årsträd i tätorterna är nu klart. 200 träd har valts ut i kommunens tätorter som evighetsträd, från ett stort urval kandidater. Det finns så klart en stor mängd träd som alla skulle platsa som evighetsträd men själva projektet sträckte sig till 200 träd. Tio 100-årsträd har planterats och död ved har placerats eller sparats på tio platser. I framtiden kommer troligtvis fler evighetsträd väljas ut, även fler plaster med död ved och...

 • Dessa arter värnas extra i Motala kommun

  Oct 30

  Tekniska nämnden har utsett nio nya arter till kommunala ansvarsarter. Tanken är att Motala kommun ska satsa lite extra för att skydda dessa arter och deras livsmiljöer. Motala har sedan 2010 trumgräshoppan som kommunal ansvarsart. Nu har nio nya växt- och djurarter tillkommit. Dessa är stortapetserarbi, vedtrappmossa, toppjungfrulin, gammelekslav (blyertslav), kalkkärrsgrynsnäcka, ängshök, svarthakedopping, slöjröksvamp och flodnejonöga. – Syftet med att utse kommunala an...

 • Motala bäst i klassen på naturvård

  May 29

  Motala är en av Sveriges bästa kommuner när det kommer till naturvård. – Vi jobbar aktivt med att söka bidrag för olika projekt för att kunna satsa på informationsspridning och biologisk mångfald, säger Fia Sundin, kommunekolog. Naturskyddsföreningen har genomfört en enkät med Sveriges kommuner för att kartlägga kommunernas arbete med naturvård. De har rankats i olika kategorier, och Motala är bäst i sin klass ”Lågpendlingskommun nära större stad”. Totalt ligger vi på plat...

 • Fågeltornet vid Illersjö våtmark är klart!

  Jun 22

  Det tillgänglighetsanpassade fågeltornet vid Illersjö våtmark är färdigbyggt. Invigning av fågeltornet kommer att ske den 11 juli kl 17:00. Vi bjuder på enklare fika och en guidning. Förhoppningsvis får vi många sällsynta fågelarter som sällskap! Anmäl ditt deltagande till [email protected] senast 5 juli för att vi ska kunna beställa fika i tillräcklig mängd. För mer information, se länkad PDF

 • Ny hemsida för Östgötaleden

  Motala kommun May 12

  Nu finns det en helt ny hemsida för Östgötaleden där du kan bl.a. hitta ledens etapper, vandringsförslag, information om allemansrätten och en digital karta över hela leden! Om du är intresserad om att vandra en lång sträcka kan du hitta också information om var du kan bo och äta och vad det finns att göra när du går på Östgötaleden. Hemsidan länkas nedan. Om du besöker hemsidan med mobilen kan du också lägga till vandringsguiden till din hemskärm! Bara gå in på digital ka...

 • Östgötaleden i Borensberg

  May 05

  För tillfället pågår arbeten på flera håll med anläggningen av Östgötaleden i Motala kommun. Den första färdiga milen hade sin invigning den 23 april i Medevi-Västanvik. Invigningen lockade många vandringssugna besökare. Så hoppas vi även nästa invigning skall göra! På söndagen den 7 maj är det Borensbergsdagen och då kommer invigning av Östgötaleden i Borensberg stå som programpunkt. Invigningen hålls från kl. 15.00 till ca. 15.30 på Gätistorgets innergård. Välkommen! Ne...

 • Alla länkar nu uppdaterade

  Mar 22

  Nu har vi uppdaterat alla länkar i samband med Motala kommuns nya hemsida! Om du upptäcker en länk eller något som inte fungerar hör gärna av dig till [email protected]

 • Här finns alla natur och kulturevenemang i Motala kommun 2017!

  Mar 02

  Nu har vi samlat alla natur- och kulturevenemang för 2017 från Motala kommun, Naturskyddsföreningen i Motala och Motala Biologiska föreningen på Naturkartan! Även på Naturkartans facebooksida. Passa på och titta vilka evenemang intresserar dig på http://naturkartan.se/motala/events Nu har även programmet för Östergötlands natur- och kulturguidningar för 2017 kommit ut! Se uppladdad PDF. Programmet kommer snart finnas på kommunhuset i Motala och alla våra infopoints runt om...

 • Naturstigen tillgänglighetsanpassad på Mariebergsudden!

  Nov 01

  Norra delen av naturstigen ut på Mariebergsudden har rullstolsanpassats ända fram till grillplatsen. Östra delen har varit tillgänglighetsanpassad redan tidigare och Motala kommun ville fortsätta med detta arbete. Nu kan alla njuta av utsikten över Vättern och Varamon! Snart kommer även en bänk att placeras på vägen ut till grillplatsen som kan fungera som en viloplats under vandringen. Passa på att kolla in alla fantastiska ekar längs naturstigen!

 • Ny tillgänglighetsanpassad grillplats på Rödbergsudde!

  Nov 01

  Motala kommun har anlagt en ny rullstolsanpassad grillplats på Rödbergsudde under hösten 2016. Här har man utsikt över Vättern och i vassen kan man ha turen att få syn på en svarthakedopping under sommarhalvåret. Stigen dit är också farbar med rullstol, rollator och barnvagn. Stigen går igenom en blandskog med ek, fågelbär, lärk, gran och triviallövträd. Stigen går från cykelbanan vid södra brofästet ut till Rödbergsudde och vidare in till båtklubben. Från båtklubben komme...

 • Vägen till Gröna plan i Staffanstorp naturreservat är tillgänglighetsanpassad

  Oct 28

  Motala kommun satsar på tillgänglighet i år! Inom projektet Trygg, säker och tillgänglig har i bland annat vägen till grillplatsen på Gröna plan vid Mellansjön i Staffanstorp naturreservat grusats upp och jämnats ut. Dessutom har vägbommen bytts ut mot en grind med en passage på sidan. Nu är det mycket lättare att passera med rollator, rullstol eller barnvagn.

 • Etablering av Östgötaleden i Motala kommun

  Sep 26

  På flera håll i kommunen pågår nu arbetet med att anlägga Östgötaleden i samarbete med lokala intressenter. Förhoppningen är att några korta delar symboliskt kan invigas redan under 2016. En sådan delsträcka är den led som anlagts av samfällighetsföreningen i Västanvik och som redan har god framkomlighet och iordningsställda rastplatser, se www.naturkartan.se/motala. I veckan hade vi förmånen att gå en rekognoscerings och foto-promenad längs Vätterns strand i strålande väder!

 • Naturnära äventyr i Motala kommun - Mässerbjudanden i samband med Vildmarksmässan 2016

  Feb 29

  Tillväxt Motala kommer tillsammans med Motala kommun och ett flertal företagare inom naturturism och friluftsliv att delta på Vildmarksmässan den 11-13 mars. I samband med mässan har företagarna tagit fram särskilda mässerbjudanden för dig som är sugen på att uppleva Motalas natur med cykel, båt eller till fots.

 • Lämna synpunkter för att göra Motalas naturkarta ännu bättre!

  Oct 30

  Hej Naturkartananvändare! Naturkartan har nu funnits i ca 1,5 år! Det är glädjande att hela 17 olika organisationer (bland annat Norrköpings och Linköpings kommuner) använder naturkartan för att presentera besöksvärda natur- och friluftsområden. Motalas naturkarta har nu många användare, och den har sedan starten utvecklats mer och mer. Nu vill vi gärna få in synpunkter på hur vi kan göra Motalas naturkartan ännu bättre! Har du tankar om vilken information som saknas eller...

 • Nytt vindskydd vid Soldatängen invigt

  Oct 13

  I lördags den 10 oktober invigde Naturskyddsföreningen och Motala kommun det nya vindskyddet vid Soldatängen. Det är naturskyddsföreningen själva som har byggt vindskyddet med hjälp av bidrag för lokala naturvårdsprojekt förmedlade via Länsstyrelsen i Östergötland. Föreningen anordnade invigningen med korvgrillning i samband med en av föreningens många arbetsdagar på ängen. Soldatängen har sedan 1994 vårdats av Naturskyddsföreningen i Motala. Genom Naturskyddsföreningens a...

 • Kommunens första hundrastgård på Bondebacka presenteras nu på naturkartan

  Aug 26

  Under våren 2015 har Motala kommun i samarbete med den nybildade föreningen Motala hundrastgårdar anlagt kommunens första hundrastgård. Hundrastgården ger möjlighet till dig som hundägare att släppa din hund lös och kanske träffa andra hundar att leka med.

 • Upptäck Klockrike med Bolletrampen

  Aug 03

  Vet du inte vad ni ska göra i helgen? Då kan ni ta en tur till Klockrike stationssamhälle och gå Bolletrampen som är en promenadled på ca 2 km. Utmed Bolletrampen finns åtta skyltar med fotografier och text där man får lära sig mer om Klockrikes intressanta historia. I anslutning till promenadstigen finns det också grillplats, fotbollsplan, en damm och annat spännande att uppleva. Starten är vid Järnvägsparken i Klockrike.

 • Den nya besöksguiden till naturreservaten i Motala kommun finns nu att hämta på Kommunhuset och Turistbyrån

  Jul 14

  Motala kommun presenterar nu en helt ny besöksguide till kommunens 20 naturreservat. Besöksguiden är i form av en skrift som finns att hämta på kommunhuset. Besöksguiden finns också som pdf-dokument som går att ladda ner helt gratis via länken nedan. I guiden finns det information och kartor över alla naturreservat i Motala kommun. Varje område beskrivs kortfattat vad gäller naturtyp, serviceinformation och vägbeskrivning. Tanken är att besöksguiden ska vara något man kan ...

 • Nu blommar Motalas ängar

  Jul 10

  I Motala stad finns det kvar rester av ängsmark från forna tiders jordbrukslandskap. Dessa blommar nu för fullt och bidrar med färglad blomsterprakt. Blommorna är livsviktiga för våra humlor och bin. Ängsmarksytorna i staden ser väldigt olika ut. På vissa större ytor kan ängen slås som vall med traktorredskap. På mindre ytor är manuella redskap mer lämpliga, till exempel lie eller röjsåg med skärande klinga. Tidpunkten för slåttern är viktig eftersom att ängsväxterna ska h...

 • Ökad tillgänglighet i Staffanstorp naturreservat efter tips från rådet för funktionshinderfrågor

  Jun 18

  För att förbättra tillgängligheten till ett av kommunens populäraste naturområden bygger kommun nu om vid parkeringsplatsen i Staffanstorps naturreservat. Där det tidigare var en besvärlig gräskant och en kort, brant lutning ner till grillplatsen anläggs istället en avplanad gångväg. Syftet med åtgärden är att förenkla för besökare med funktionsnedsättning eller för personer med t.ex. barnvagn att ta sig ner till grillplatsen. Idén till åtgärden fick kommunen genom dialog ...

 • Nu är det enklare för invånare och turister att hitta ut i Motalas och Borensbergs natur

  Motala kommun Apr 24

  På den nya turistkartan har i från och med i år fler stigar och vandringsleder tagits med i kartan. Detta gör att det blir enklare för både turister och för kommunens invånare att hitta ut i våra tätortsnära naturområden. Nytt material som har lagts till i turistkartan över Motala är t.ex. gångstigar på Råssnäsudden, terränglöpningsspåret Motalarundan i Fålehagen, vandringsstigar vid Sjöbo-Knäppan och Staffanstorp naturreservat samt det nya elbelysta motionsspåret i Bondeb...

 • Använd hashtaggen #motalanatur på Instagram

  Motala kommun Mar 15

  Använd hashtaggen #motalanatur på Instagram och visa upp dina naturbilder från Motala på Motalas natukarta! Vi hoppas att detta ska insprirera ännu fler att använda naturkartan och att upptäcka Motala kommuns vackra natur!

 • Nya guideprogram 2015 för Motala och för Östergötland ute nu!

  Feb 24

  Nu har de nya guideprogrammen kommit! För i år har Motala kommun tagit fram ett eget guideprogram för natur- och parkguidningar som anordnas i Motala kommun. Dessutom finns det regionala natur- och kulturguideprogrammet som gäller för hela Östergötland. I Motala i år kan vi se fram emot t.ex. orrspel på Kärnskogsmossen, De vilda blommornas dag, Bondebackadagen och mycket mer. Guideprogrammen finns både i digital form på http://www.motala.se/naturguidning och som broschyr p...

 • Grattis Sjöbo-Knäppan 20 år!

  Feb 23

  I oktober 2015 är det 20 år sedan Sjöbo-Knäppan blev naturreservat. Detta vill vi uppmärksamma genom att ge ut en särskild broschyr om naturreservatets historik. Reservatet bildades 1995 av Motala kommun. Anledningen var att området är hem åt skyddsvärda växt- och djurarter samt rymmer hela biotoper som är hotade i form av sumpskog och extremrikkärr. Området är också mycket värdefullt för det rörliga friluftslivet.

 • Gilla Motalas Naturkarta på Facebook och dela dina naturupplevelser i Motala kommun

  Dec 16

  Välkomna till Motalas Naturkarta på Facebook. Med Motalas Naturkarta är det nu enkelt att hitta ut till naturens pärlor. I Naturkartan finns vandringsleder, naturreservat och massor med besöksvärda platser. Naturkartan finns både som webbsida och som app för smarta telefoner. Saknar du något som du vill ha med i Naturkartan? Lägg då in dina bilder här på Motalas naturkarta på Facebook. Då kan vi kanske vi kan lägga in det, bara vi får in några bra bilder och en kort beskri...

 • Ny utsiktsplats vid Mygghult iordningsställd

  Dec 12

  Uppe på den gamla tippen vid Mygghult norr om Motala har man vacker utsikt över radiomasterna och Vättern. Den gamla tippen har snyggats till är nu i ordninggjord för friluftslivet. T.ex. passar det bra att åka pulka nerför de långa backarna. Uppe på toppen som är ca 123 m över havet finns det idag ett antal stenar upplagda, och snart kommer det även att anläggas en enklare grillplats på platsen. I dagsläget är det möjligt att ta sig till utsiktsplatsen med bil fram till k...

 • Vandra i närnatur mellan Sjöbo-Knäppan och Staffanstorp

  Dec 05

  Skyltar och markerade leder gör det lätt att hitta i naturen kring Motala. Här hittar du en karta med vandringsleder och förslag på stigar och vägar i naturen öster om Motala stad. Lederna går delvis i hagmarkerna i Charlottenborg mellan Sjöbo-Knäppans naturreservat och Staffanstorps naturreservat. Under sommarsäsongen går betesdjur i dessa. Djuren hjälper till att hålla områdena öppna från sly och främjar bland annat blomrikedomen. Det finns en gulmarkerad vandringsled so...

 • Ved till grillplatser och julfint i naturen

  Nov 28

  Även om det är lugnt ute i naturen just nu, och djur och växter förbereder sig för den kommande vintern, så händer det fortfarande saker ute i vår natur och friluftsområden. För att förbereda oss för en snörik och vacker vinter har kommunen placerat ut nya vedförråd vid grillplatserna MAIF-stugan i Fålehagen, vid grillplatsen vid Södra Freberga/Fålehagen med utsikt över Vättern, samt uppe på Jätten. På Jätten brukar det vara populärt med pulkaåkning om det finns snö, och v...

 • Elljus på gång i Bondebacka!

  Nov 24

  Efter beslut i bildningsnämnden den 12 november kommer Motala kommun nu att utveckla Bondebackaområdet ytterligare, med att sätta upp belysning på vår 2,5 km sträcka. Vi har under året sett att vårt friluftsområde har blivit väldigt populärt och används flitigt, vilket gör att vi vill skapa förutsättningar för det även under årets mörka period. I detta arbete samarbetar vi med vår kommunekolog för att säkra upp att arbetet görs med så lite påverkan som möjligt på naturen. ...

 • Välkomna på öringguidning vid Kärsbyån

  Oct 06

  Vi studerar öringen på nära håll när den går upp i Kärsbyån för att leka. Motala flugfiskare berättar om vätternöringen och det naturvårdsarbete de har genomfört i ån. Guidningen ges följande onsdagar: 22/10, 29/10 och 5/11. Samling kl 20.00 vid Hamnparkeringen. Vi samåker sedan till Kärsby. Kläder efter väder rekommenderas samt mindre ficklampa för ledbelysning. Guidningen är kostnadsfri och antalet platser är begränsat till 12 personer per tillfälle. Föranmälan krävs på ...

 • Välkomna på invigning av utsiktsplattformen!

  Oct 06

  Efter ett medborgarförslag från 2012 har kommunen nu färdigställt en ny utsiktsplattform vid Borens strand. Det är kommunens egen personal som har byggt plattformen i samråd med Motala biologiska förening. Förhoppningsvis kommer detta leda till att fler får uppleva vår vackra natur kring Motala. Efter invigningen blir det korvgrillning vid Gröna plan. Tid: Tisdagen den 14 oktober kl. 17.30 i Sjöbo-Knäppans naturreservat Plats: Samling vid naturreservatets parkering för gem...

 • Upplev Motalas bästa utsikt nu när höstfärgerna kommer

  Sep 20

  Vill du uppleva en vacker vy över landskapet norr om Motala och spana in höstens praktfulla färger som snart är i antågande? Då rekommenderas en tur till Hålebergets naturreservat strax norr om Motala. En markerad vandringsled tar dig från reservatsparkeringen upp till toppen på berget där det är milsvidd utsikt mot Vadstena, Omberg och Vättern. Vid parkeringen finns det bänkbord där det är trevligt att äta sin matsäck. Eller varför inte ta med termosen upp till toppen?

 • Snart gamla flygfoton över dagens friluftsområden på Motalas naturkarta!

  Aug 18

  Inom kort kommer vi att lägga ut gamla flygfoton som visar hur dagens tätortsnära skogar såg ut på 1950-talet. Vi ger er ett smakprov med området Torvmossen. Detta område där man tidigare bröt torv ligger nu helt omslutet av bebyggelse, medan det för 60 år sedan låg utanför staden. På dammarna på Torvmossen brukade barnen åka skridskor. De gamla flygfoton levereras av Lantmäteriet på Motala kommun.