Välkommen ut i Lidingönaturen

Images

Lidingö stad har byggt upp en guide till naturen som du laddar i mobilen och som sedan hjälper dig att planera utflykter, hitta rätt och hitta pärlor på din tur. Gör appen "Naturkartan" till din följeslagare i skog och mark. Har du tips, bilder, frågor eller synpunkter? Hör av dig via Lidingö stad www.lidingo.se. Kontaktperson Jerker Idestam-Almquist. Naturkartan finansieras delvis av lokala naturvårdsbidrag, LONA, från länsstyrelsen.

Contact

Address

Kontakta oss för frågor om Lidingös natur.

Email address

Jerker Idestam-Almquist

jerker.idestam.almquist@lidingo.se

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app