Välkommen ut i Lidingönaturen

Bilder

Lidingö stad har byggt upp en guide till naturen som du laddar i mobilen och som sedan hjälper dig att planera utflykter, hitta rätt och hitta pärlor på din tur. Gör appen "Naturkartan" till din följeslagare i skog och mark. Har du tips, bilder, frågor eller synpunkter? Hör av dig via Lidingö stad www.lidingo.se. Kontaktperson Jerker Idestam-Almquist. Naturkartan finansieras delvis av lokala naturvårdsbidrag, LONA, från länsstyrelsen.

Kontakt

Adress

Kontakta oss för frågor om Lidingös natur.

E-postadress

Lidingö Stad

+46 8 731 30 00

miljo.stadsbyggnad@lidingo.se

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen