Nature reserve

Taxås

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

In Taxås nature reserve there is a certain hill to reach. This hill overlooking Lake Möckeln is perfect for a picnic.

Taxås consists of deciduous forest and old agricultural landscape. Here you will also find rare flowers such as blue anemone, spring onion, golden powder, nunnery herb and spring pea. The northern trail (blue) passes a coffin near the barn. The trail then leads you further up to the viewpoint "Taxås klint", which rises thirty meters above the lake. To the right of the cliff there are stairs down to the shore where you will find both remains of ancient quarries and the old harbor. The southern arable land has previously been arable land and here is the second walking trail (orange). In the spring, the pastures shine white from the many and large hawk trees (hägg).

Read more about plants and animals in the reserve and the local regulations on the County Administrative Board's website via the link below.

Activities And Facilities

 • Nature reserve Nature reserve

Facts

Skyddsår: 1994

Areal: 117 ha

Karaktär: Ädellövskog, betesmark

Kommun: Älmhult

Ägare: Enskilda

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Regulations

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. framföra motordrivet fordon annat än på vägen Sten­brohult-Taxås-Möckelsnäs,
 2. ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på anvisad parkeringsplats,
 3. tälta,
 4. förtöja eller ankra husbåt,
 5. rida annat än på befintlig körväg från parkerings­plats till Taxås klint i reservatets östra gräns,
 6. medföra okopplad hund eller annat lösgående hus­djur,
 7. gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, svampar, mossor eller lavar,
 8. klättra i boträd, eller på annat sätt störa djurli­vet,
 9. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller där­med jämförlig anordning,
 10. göra upp eld,
 11. samla in insekter eller snäckor eller andra djur eller deras ägg, puppor eller liknande,
 12. förstöra eller skada fast naturföremål eller döda liggande eller stående döda träd

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Contact

Email address

Älmhults turistinformation

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews