Naturreservat

Taxås

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

I Taxås naturreservat finns Taxås klint. Denna höjd med utsikt över sjön Möckeln är perfekt för en picknick.

Taxås består av ädellövskog och gammalt odlingslandskap. Här hittar du också sällsynta blommor som blåsippa, vårlök, gullpudra, nunneört och vårärt. Den norra stigen (blå) passerar en hällkista i närheten av ladugården. Stigen leder dig sedan vidare upp till utsiktspunkten Taxås klint som höjer sig trettio meter över sjön. Till höger om stupet finns trappor ner till stranden där du både hittar rester av forna tiders stenbrytning och den gamla hamnen. Den södra odlingsmarken har tidigare varit åker och här finns den andra strövstigen (orange). På våren lyser hagarna vita av de många och stora häggarna.

Läs mer om växter och djur i reservatet samt de lokala föreskrifterna på Länsstyrelsens hemsida via länken nedan.

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddsår: 1994

Areal: 117 ha

Karaktär: Ädellövskog, betesmark

Kommun: Älmhult

Ägare: Enskilda

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. framföra motordrivet fordon annat än på vägen Sten­brohult-Taxås-Möckelsnäs,
 2. ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på anvisad parkeringsplats,
 3. tälta,
 4. förtöja eller ankra husbåt,
 5. rida annat än på befintlig körväg från parkerings­plats till Taxås klint i reservatets östra gräns,
 6. medföra okopplad hund eller annat lösgående hus­djur,
 7. gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, svampar, mossor eller lavar,
 8. klättra i boträd, eller på annat sätt störa djurli­vet,
 9. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller där­med jämförlig anordning,
 10. göra upp eld,
 11. samla in insekter eller snäckor eller andra djur eller deras ägg, puppor eller liknande,
 12. förstöra eller skada fast naturföremål eller döda liggande eller stående döda träd

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Kontakt

E-postadress

Älmhults turistinformation

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner