Nature reserve

Hedasjön's nature reserve

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Hedasjön’s nature reserve is located between Lessebo and Lenhovda. The reserve consists of the lake with its islands, forests and some wetlands. It is an area that is of great importance for the local wildlife.

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Facts

Skyddsår: 2010

Areal: 165 ha

Karaktär: Talldominerad barrskog och myr

Kommun: Uppvidinge

Ägare: Sveaskog AB

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Parking

In the northern part of the reserve is there a small parking space.

Directions

Hedasjön’s nature reserve is close to the border of Lessebo’s municipality. Take the road that goes from Herråkra to Bergdala. Turn at the yellow sign for Kylleskruv. Just north of the village Heda is a small gravel road that goes eastwards along the northern parts of the reserve.

Regulations

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  1. skada naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva, borra, måla eller mejsla på berghällar och block
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  3. plocka, skada eller gräva upp ris, örter, svampar, mossor och lavar annat än plockning av enstaka exemplar. Bär och matsvamp får plockas för husbehov
  4. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på iordningställd parkeringsplats
  5. sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll eller att permanent snitsla spår utan tillstånd från förvaltaren
  6. bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet eller liknande utan tillstånd från förvaltaren
  7. störa eller skada djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid bo- eller lekplats.

Från dessa föreskrifter undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning, som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Contact

Email address

Kultur- och fritidsavdelningen i Uppvidinge kommun

kulturochfritid@uppvidinge.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app