Nature reserve

Svinö, Naturreservat

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

På Svinö finns mycket att se och göra! Ta en lång skogspromenad längs stigen som slingrar runt ön. Från stigen kan du göra avstickare ner till havet, där det finns blomsterrika strandängar och badplatser. Fågellivet på och runt ön är rikt, oavsett när på året du kommer hit finns det alltid något att se.

Skog med utländska gäster

I skogen på Svinö växer främst barrträd men också björk, sälg och ek. Om du stöter på träd eller buskar som du inte känner igen så är det inte konstigt. Bland tallar och granar växer många utländska trädslag som blågran, weymouthtall och banksiatall. De utländska träden planterades förmodligen under den period då det fanns sommarstugor på Svinö.

Skåda fågel

På Svinö kan du skåda fågel året om. Under vår och höst passerar stora fågelsträck genom sundet. Många av fåglarna stannar till på ön, såväl i skogen som på stränderna. På försommaren kan du få se skäggdoppingens spektakulära parningsdans som avslutas med att paret reser sig bröst mot bröst. Och inne i skogen håller bofink, lövsångare och rödhake konsert. Vintertid kan det löna sig att spana ut över vattnet. Kanske får du se en salskrake bland alla viggar, knipor och ejdrar?

Spännande lämningar

På norra udden finns rester av en skans som byggdes av danskarna på 1600-talet. Syftet med skansen var att kontrollera segelrännan genom Kalmarsund. I söder finns ytterligare en lämning, en stor flat sten kallad Kungabordet. Enligt traditionen ska Karl XI ätit vid detta stenblock, därav namnet.

Get here by public transport

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Facts

Beslutsår: 1974
Areal: 120 hektar varav 50 hektar land
Kommun: Kalmar
Markägare: Kalmar kommun
Förvaltare: Kalmar kommun i samråd med Länsstyrelsen Kalmar län

Directions

Ta Ölandsleden mot Öland. Strax innan Ölandsbron är det skyltat mot Svinö. Parkeringsplats och toalett finns.

Regulations

I naturreservatet får du inte:

  • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
  • Skada eller ta bort växande träd eller buskar.
  • Avsiktligt störa djurlivet.
  • Ta med hund som inte är kopplad.
  • Göra upp eld någon annanstans än på särskilt anvisade platser.
  • Tälta.
  • Ställa upp husvagn eller liknande.
  • Köra motordrivet fordon.
  • Störa miljön med höga ljud som till exempel musik, video eller radio.

Contact

Email address

Per Markus Jönsson

per-markus.jonsson@lansstyrelsen.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app