Fishing

Fiske Marströmmen

Fishing

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

I de absolut nordligaste delarna av Oskarshamn finns Marströmmen som är en rinnande å med tillhörande insjöar. Här trivs havsöring, gädda, abborre och lake.

För att fiska i här krävs fiskekort. Dessa kan du enkelt köpa online på:
ifiske.se

Activities And Facilities

  • Fishing Fishing

Facts

Respektera och värna om vår natur

För att värna bestånden av fisk i våra vatten tillämpar många sportfiskare idag Catch & Release, vilket innebär att man återutsätter fisken, förutsatt att den är oskadd. Genom detta byggs stammen av livskraftiga fiskar upp. Var och en har ansvar att följa gällande fiskeregler och restriktioner samt att köpa giltigt fiskekort. Även om fiske inte ingår i allemansrätten får du fiska fritt med spö och vissa andra handredskap längs kusterna. Läs gärna mer om allemansrättenhär.

Att tänka på:
• Ta alltid reda på vilka regler och lagar som gäller där du vill fiska.

• Ta med skräpet hem, även linor och krokar.

• Stör inte växt- och djurliv.

• Håll avstånd till boningshus, allemansrätten gäller inte inom hemfridszon.

• Allemansrätten gäller inte på åkermark eller annan mark som kan ta skada, exempelvis planteringar.

• Färdas du på vatten, visa hänsyn genom att inte störa omgivningen med onödigt buller eller höga svallvågor.

• Att tälta enstaka dygn ingår i allemansrätten, men tältning i flera dygn eller tältning i grupp med flera tält kräver lov från markägaren.

Contact

Address

0491-770 72 (maj-september)

Email address

Oskarshamns turistinformation

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews