Nature reserve

Stora Bolleberget

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Stora Bolleberget är ett mycket välbesökt friluftsområde som ligger nära Bollnäs tätort. Här finns ett spårsystem och ett välutvecklat nät av stigar och vindskydd, som sköts av Bollnäs kommun. Bergets pampiga nordostbrant är den sydligaste fyndplatsen i landet för fjällbräckan.

Området ligger 4 km nordväst om Bollnäs och omfattar 99 ha. Stora Bollebergets nordostbrant består av granit och har länge varit känt som ett mycket brant område med naturskog.

I branten finns gamla tallar, vissa över 200 år, och allmänt med lågor och torrakor. Här växer bland annat de rödlistade arterna kandelabersvamp, gränsticka och rosenticka. Branten är även landets sydligaste fyndplats för fjällbräckan.

Källa Länsstyrelsen

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Contact

Address

Information hämtad från öppna datakällor till Naturkartan.se

Email address

Emil Hellström

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews