Naturreservat

Stora Bolleberget

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Stora Bolleberget är ett mycket välbesökt friluftsområde som ligger nära Bollnäs tätort. Här finns ett spårsystem och ett välutvecklat nät av stigar och vindskydd, som sköts av Bollnäs kommun. Bergets pampiga nordostbrant är den sydligaste fyndplatsen i landet för fjällbräckan.

Området ligger 4 km nordväst om Bollnäs och omfattar 99 ha. Stora Bollebergets nordostbrant består av granit och har länge varit känt som ett mycket brant område med naturskog.

I branten finns gamla tallar, vissa över 200 år, och allmänt med lågor och torrakor. Här växer bland annat de rödlistade arterna kandelabersvamp, gränsticka och rosenticka. Branten är även landets sydligaste fyndplats för fjällbräckan.

Källa Länsstyrelsen

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Kontakt

Adress

Information hämtad från öppna datakällor till Naturkartan.se

E-postadress

Emil Hellström

support@outdoormap.com

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen