Nature reserve

Valla mosse

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Valla mosse naturreservat är ett vidsträckt kärr mellan två sjöar, Västersjön och Östersjön. Mossen omges av låglänta, barrskogsbeklädda skogsholmar med bårder av lövträd. Här växer bland annat snip, tuvsäv och flaskstarr. Här finns dessutom Dalarnas enda förekomst av kärrbräken. En markerad vandringsled på ca 5 km passerar genom området.

Get here by public transport

Address

    776 74 Stjärnsund

    Sweden

Powered by Google

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Facts

Bildades 1996, storlek: 95 ha, kommun: Hedemora, förvaltare: Länsstyrelsen. Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.

Directions

Valla mosse ligger nära byn Valla, ca 8 km norr om Horndal.

Contact

Address

Telefon: 0225-340 00

Email address

kommun@hedemora.se

kommun@hedemora.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app