Naturreservat

Valla mosse

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Valla mosse naturreservat är ett vidsträckt kärr mellan två sjöar, Västersjön och Östersjön. Mossen omges av låglänta, barrskogsbeklädda skogsholmar med bårder av lövträd. Här växer bland annat snip, tuvsäv och flaskstarr. Här finns dessutom Dalarnas enda förekomst av kärrbräken. En markerad vandringsled på ca 5 km passerar genom området.

Res hit med kollektivtrafik

Adress

    776 74 Stjärnsund

    Sweden

Länkar

I samarbete med Google

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Bildades 1996, storlek: 95 ha, kommun: Hedemora, förvaltare: Länsstyrelsen. Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.

Hitta hit

Valla mosse ligger nära byn Valla, ca 8 km norr om Horndal.

Kontakt

Adress

Telefon: 0225-340 00

E-postadress

kommun@hedemora.se

kommun@hedemora.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen