Nature reserve

Stackharen naturreservat

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Svår ö att ta sig fram på - men spännande!

Om man trots allt lyckas ta sig hit är det på öns norra udde som det är lättast att ta sig i land. Där finns lite torrare mark och en dunge granar. Resten av ön är svårpromenerad då marken består av stora tuvor som gör att man nästan tar ett steg framåt och två steg bakåt.

Många ovanliga fåglar och ett gammalt torn

Hovran tillhör Dalarnas artrikaste fågelsjöar och har återkommande häckande fåglar. Till exempel kan nämnas gulärla, rosenfink, rörsångare, härmsångare, gräsand, skedand och årta. På Stackharen, eller "Stackar'n" som man säger här i trakten, finns ett gammalt fågeltorn. Från detta har man fin utsikt över ön.

De tidigare rätt öppna betesmarkerna håller nu på att växa igen, med löv men även enstaka granar. I slutet av 70-talet betades området med får.

Ombildning av reservatet

Stackharen bildades till en början som en fridlysning. Bestämmelserna från 1959 är omoderna och håller på att ses över. Då norra delen av Brunnaön, som ligger söder om Stackharen nu håller på att bli reservat, kommer även Stackharens naturreservat ses över. Gränserna kommer justeras och föreskrifterna ändras.

Get here by public transport

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Facts

Bildades: 1959 Storlek: 43 ha Kommun: Hedemora Förvaltare: Länsstyrelsen Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.

Directions

Stackharen är en ö som ligger mitt i "sjön" Hovran, det vill säga Dalälven, öster om Hedemora.

Regulations

Fridlysningsföreskrifter: Det är förbjudet att beträda ön under tiden 15 april-30 juni, om man inte har tillstånd från Länsstyrelsen. Om man får tillstånd, ska endast den väg användas, som finns i rågången mellan skifteslagen. Vidare ska endast båtlänningen i samma vägs nordände användas under tid då besöksförbud råder. Förbudet gäller inte för markägare, som vill se till eller bruka sin egendom.

Contact

Address

Telefon: 0225-340 00

Email address

kommun@hedemora.se

kommun@hedemora.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app