Archaeological

Norn

Archaeological

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

VÄLKOMMEN TILL NORNS BRUK!

Norns Bruk är ett järnbruk med anor från 1600-talet. Det är av historiskt intresse, välbevarat och kulturminnesmärkt. Bruket ägs sedan augusti 2017 av sju fastighetsägare och Norns Bruk Samfällighetsförening, vilken utgörs av fastighetsägarna.

Get here by public transport

Contacts

Powered by Google

Activities And Facilities

  • Culture Culture
  • Archaeological Archaeological
  • Bench table Bench table

Accessibility

  • Near parking Near parking
  • Stroller accessible Stroller accessible

Facts

Norns Bruk har ägts som en fastighet (Norn 1:97) från dess att det byggdes och fram till nutida år 2017. Just detta, att bruket har varit i en och samma ägo, har bidragit till att byggnadsbeståndet i huvudsak är intakt sedan bruket lades ned i början av 1900-talet. Sedan början på 2000-talet är bruket med dess byggnader kulturminnesmärkt som byggnadsminne.

År 2017 delades fastigheten upp i _sju fastigheter och en samfällighetsförening, _vilka i dagsläget utgör ägarna av Norns Bruk. Mycket har redan skrivits om detta kulturhistoriskt intressanta bruk med anor från 1600-talet. · Gamla Herrgården (Södra kapellflygeln)

Prästgården, med tillhörande byggnader Prästladugården, Prästlogen, Bagar- o Tvättstuga, är en enskild fastighet och ingår således inte i samfälligheten.

Contact

Address

Telefon: 0225-340 00

Email address

kommun@hedemora.se

kommun@hedemora.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app