• Allemansrätten – tema våren 2021

  1 apr

  Under Friluftslivets år är det extra aktuellt att kommunicera vad som gäller i naturen vid olika aktiviteter. Med mer kunskap följer mervärden som visar god hänsyn mot naturvärden, djur, markägare och andra besökare. I Sverige får alla vara ute i naturen, även i områden som någon annan äger. Detta kallas allemansrätten – en frihet under ansvar. Vad som gäller i naturen är självklart en viktig baskunskap för alla som vistas i naturen. Under alla årstider 2021 vill Växjö kom...

 • Allemansrätten - inte störa eller förstöra

  20 feb

  I Sverige får alla vara i naturen, även i områden som någon annan äger. Detta kallas allemansrätt. Det är en rättighet som också innebär ett ansvar. Vi kan sammanfatta det med att inte störa, inte förstöra. Mer information får du om du besöker Naturvårdsverkets webbplats (www.naturvardsverket.se). Här finns även information på flera språk och lätt svenska om allemansrätt. Du får vandra, cykla eller rida i naturen. Men du får inte passera över tomter, skogsplanteringar, åkr...

 • Fyrhjulingar och motorcyklar oftast förbjudna i terrängen

  15 jun

  Denna artikel är en sammanfattning av reglerna för barmarkskörning. Kortfattat är det förbjudet att köra med motordrivna fordon i naturen eftersom det skadar marken och kan störa djur och människor. Körskador skapas fort men läker långsamt. Undantagen från förbudet att köra på barmark gäller främst de som behöver köra motordrivet fordon för att utföra sitt arbete inom skogsbruket och jordbruket. Syftet med körningen är helt avgörande för om den är tillåten eller inte. Du ...