• Allemansrätten – tema våren 2021

  1. Apr

  Under Friluftslivets år är det extra aktuellt att kommunicera vad som gäller i naturen vid olika aktiviteter. Med mer kunskap följer mervärden som visar god hänsyn mot naturvärden, djur, markägare och andra besökare. I Sverige får alla vara ute i naturen, även i områden som någon annan äger. Detta kallas allemansrätten – en frihet under ansvar. Vad som gäller i naturen är självklart en viktig baskunskap för alla som vistas i naturen. Under alla årstider 2021 vill Växjö kom...

 • The Outdoor Access Rights (Allemansrätten)

  20. Feb

  The Outdoor Access Rights gives you a wonderful way to experience Sweden’s countryside, whether you are hiking, jogging, bicycling, riding or even skiing. But be sensible. Show that you care about nature so that we all can continue to enjoy and access the outdoors. Your rights and responsibilities are: I will stay clear of private dwellings. You are entitled to roam almost anywhere you like in Sweden’s countryside and forests. But access rights do not extend to houses an...

 • Fyrhjulingar och motorcyklar oftast förbjudna i terrängen

  15. Jun

  Denna artikel är en sammanfattning av reglerna för barmarkskörning. Kortfattat är det förbjudet att köra med motordrivna fordon i naturen eftersom det skadar marken och kan störa djur och människor. Körskador skapas fort men läker långsamt. Undantagen från förbudet att köra på barmark gäller främst de som behöver köra motordrivet fordon för att utföra sitt arbete inom skogsbruket och jordbruket. Syftet med körningen är helt avgörande för om den är tillåten eller inte. Du ...