Nature reserve

Tuveslätt

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Tuveslätt ligger strax norr om Rönnäng. Området har en mycket rik flora som gynnas av skötseln som slåtter- och betesmarker. Här finns öppna, mycket artrika betesmarker på skalgrusunderlag. Skalgruset ligger på ca 50 meters höjd över havet och avsattes i ett forntida hav för ca 10 000 år sedan. Spår efter tidigare omfattande skalgrustäkt syns i området. Arter som gynnas av skalgruset är t.ex. darrgräs, vildlin, fårsvingel och kattfot.

I reservatet finns många fornlämningar och kulturhistoriska spår. Det har också ett stort värde som rekreationsområde.

Källa: Länsstyrelsen

Get here by public transport

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Contact

Address

Information hämtad från öppna datakällor till Naturkartan.se

Email address

Emil Hellström

support@outdoormap.com

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app