Luonnonsuojelualue

Tuveslätt

Luonnonsuojelualue

0 5 tähteä — (katso arvostelut)

Toiminnot

Kuvaus

Tuveslätt ligger strax norr om Rönnäng. Området har en mycket rik flora som gynnas av skötseln som slåtter- och betesmarker. Här finns öppna, mycket artrika betesmarker på skalgrusunderlag. Skalgruset ligger på ca 50 meters höjd över havet och avsattes i ett forntida hav för ca 10 000 år sedan. Spår efter tidigare omfattande skalgrustäkt syns i området. Arter som gynnas av skalgruset är t.ex. darrgräs, vildlin, fårsvingel och kattfot.

I reservatet finns många fornlämningar och kulturhistoriska spår. Det har också ett stort värde som rekreationsområde.

Källa: Länsstyrelsen

Get here by public transport

Toimintaa ja tilat

  • Luonnonsuojelualue Luonnonsuojelualue

Ota yhteyttä

Osoite

Information hämtad från öppna datakällor till Naturkartan.se

Sähköpostiosoite

Emil Hellström

support@outdoormap.com

Kysymykset & vastaukset (Q&A)

Esitä kysymys muille Naturkartan-käyttäjille.

Arvostelut

Naturkartan

Naturkartan

Avaa tämä sovelluksessa