Hiking

Sjuhäradsleden, etapp 9

Hiking

0 of 5 stars — (see reviews)

Trail details

  • Length 11.5 km

Actions

Currently

OBS! Sjuhäradsleden i sin helhet är ännu inte fullt ut kvalitetssäkrad av huvudmannen (Västkuststiftelsen). Leden har generellt sett brister i skyltning, framkomlighet, etc. Men med Naturkartans app ökar tillgängligheten och framkomligheten, vilket trots allt borgar för en god vandringsupplevelse.

Description

En lättgången etapp. Den börjar med asfalt men övergår sedan till mindre grusvägar i det vackra landskapet. Här passeras några mindre samhällen och byar med ursprung från medeltiden. Här är odlingslandskap i ådalen men är i övrigt kuperad skogsbygd.

Activities And Facilities

  • Hiking Hiking

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app