Hiking

Sjuhäradsleden, etapp 8

Hiking

0 of 5 stars — (see reviews)

Trail details

  • Length 15.1 km

Actions

Currently

OBS! Sjuhäradsleden i sin helhet är ännu inte fullt ut kvalitetssäkrad av huvudmannen (Västkuststiftelsen). Leden har generellt sett brister i skyltning, framkomlighet, etc. Men med Naturkartans app ökar tillgängligheten och framkomligheten, vilket trots allt borgar för en god vandringsupplevelse.

Description

Etappen startar med vandring på den gamla banvallen som nu är asfalterad gång- och cykelbana. Efter 2,5 km är det grusväg och skogsväg resten av etappen. Delar av denna etapp hör också till Åsundenleden och Redvägsleden.

Activities And Facilities

  • Hiking Hiking

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app