Hiking

Sjuhäradsleden, etapp 10

Hiking

0 of 5 stars — (see reviews)

Trail details

  • Length 21.3 km

Actions

Currently

OBS! Sjuhäradsleden i sin helhet är ännu inte fullt ut kvalitetssäkrad av huvudmannen (Västkuststiftelsen). Leden har generellt sett brister i skyltning, framkomlighet, etc. Men med Naturkartans app ökar tillgängligheten och framkomligheten, vilket trots allt borgar för en god vandringsupplevelse.

Description

En lätt etapp som enbart går på väg, mestadels på grusväg till Ryfors. För att ta sig de sista drygt 6 km till Mullsjö går leden in i skogen igen och följer Södra Vätterleden. På den sträckan passerar man den vackra Trollsjön, en liten strand vid Stråken och 300 årig gammal tallskog. Leden slutar vid det anrika Hotel Mullsjö.

Activities And Facilities

  • Hiking Hiking

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app