Hiking

12 Trummelsberg – Norra Morsjön, via Landsberget |Bruksleden

Hiking

 • Municipality: Bruksleden
 • 6503.21 km away from you
0 of 5 stars — (see reviews)

Trail details

 • Length 12.5 km
 • Difficulty Blue - medium

Actions

Currently

På grund av att en damm har brustit vid Sågsjön är vägen efter parkeringen i Trummelsberg bortspolad. Det betyder att det inte går att köra vidare mot Bockhammar/Skinnskatteberg från riksväg 66. Kommer du från Bockhammars-hållet kan du inte komma till parkeringen intill Trummelsbergs slaggstenspelare vid Stora Kedjen, inte heller köra vidare mot riksväg 66. Vägen till den stora rastplatsen vid sjön i Trummelsberg är oframkomlig och bron är förstörd. Det går därför inte att ta sig till grillplatsen och vindskyddet.

Visa aktsamhet för rådande förhållanden, omgivning samt boende i området. Iaktta försiktighet och följ myndigheters uppmaning vid till exempel eldningsförbud.

Activities And Facilities

 • Hiking Hiking
 • Mountainbiking Mountainbiking
 • Quiet places Quiet places
 • Running Running
 • Trail running Trail running
 • Walking Walking

Accessibility

 • Near parking Near parking

Surface

Skogsväg, sten, rötter, singeltrack stig.

Parking

Finns i Trummelsberg samt vid Nedre och Övre parkeringsplatserna vid Landsberget. Följ skyltning. På grund av att en damm har brustit vid Sågsjön är vägen efter parkeringen i Trummelsberg bortspolad. Det betyder att det inte går att köra vidare mot Bockhammar/Skinnskatteberg från riksväg 66. Kommer du från Bockhammars-hållet kan du inte komma till parkeringen intill Trummelsbergs slaggstenspelare vid Stora Kedjen, inte heller köra vidare mot riksväg 66. Vägen till den stora rastplatsen vid sjön i Trummelsberg är oframkomlig och bron är förstörd. Det går därför inte att ta sig till grillplatsen och vindskyddet.

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users or to the responsible manager.

Reviews