Nature reserve

Tuggensele

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Reservatet som ligger i småkuperad terräng utgörs i huvudsak av produktiv skogsmark, men insprängda myrmarker finns också. Skogen är urskogsartad barrblandskog.

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Directions

Reservatet ligger ca 15 km söder om Lycksele efter väg 598.

Contact

Email address

Länsstyrelsen Västerbotten

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users or to the responsible manager.

Reviews