Naturreservat

Tuggensele

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Reservatet som ligger i småkuperad terräng utgörs i huvudsak av produktiv skogsmark, men insprängda myrmarker finns också. Skogen är urskogsartad barrblandskog.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger ca 15 km söder om Lycksele efter väg 598.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Västerbotten

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner