Nature reserve

Liksgelisen

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Många av de grövsta tallarna kring berget Liksgelisen höggs ner under 1800-talet, men skogen behöll trots det sin urskogskaraktär. Idag är Liksgelisen ett naturreservat med mycket höga naturvärden, som visar hur skogarna i trakten såg ut en gång i tiden.

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Directions

Reservatet ligger 15 km nordväst om Sorsele. Väg går ända fram till reservatet. Ta väg 1135 från Sorsele mot byn Örnäsudden, sväng vänster strax innan byn.

Contact

Email address

Länsstyrelsen Västerbotten

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews