Naturreservat

Liksgelisen

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Många av de grövsta tallarna kring berget Liksgelisen höggs ner under 1800-talet, men skogen behöll trots det sin urskogskaraktär. Idag är Liksgelisen ett naturreservat med mycket höga naturvärden, som visar hur skogarna i trakten såg ut en gång i tiden.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger 15 km nordväst om Sorsele. Väg går ända fram till reservatet. Ta väg 1135 från Sorsele mot byn Örnäsudden, sväng vänster strax innan byn.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Västerbotten

vasterbotten@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen