Nature reserve

Hedesundafjärden

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Vid Nedre Dalälven, inte långt från Gysinge, ligger ett flackt våtmarksområde som präglats av de återkommande översvämningarna. Den rika och omväxlande naturen och den stora tillgången på insekter gör att många fågelarter trivs.

Längs Dalälven finns stora områden som tidigare översvämmades med jämna mellanrum. I översvämningsområdena bildades älvängar, översvämningskärr, artrika strandskogar och vidsträckta sumpskogar. Idag är vattnet i Dalälven reglerat men trots detta är våtmarkerna vid Hedesundafjärden av högsta klass. Här finns kärr, frodiga skogsdungar och en fin mosse.

I sumpskogen trivs flera intressanta mossor som skör kvastmossa som här växer på en av de sydligaste platserna i Sverige. I området finns också många fågelarter. Kanske har du turen att se havsörn eller fiskgjuse sväva över vattnet. Eller att skrämma upp en orre eller tjäder i skogen.

Det finns inga markerade stigar i reservatet. Men med start vid informationstavlan intill väg 272/56 (om du kommer norr ifrån) kan du vandra längs en före detta banvall och på gångbroar, tidigare järnvägsbroar, över Dalälven fram till Gysinge.

Ta hänsyn till den känsliga miljön vid ditt besök och låt vildmarken förbli orörd. I naturreservatet finns särskilda regler, klicka på länken nedan för att komma till reservatsföreskrifterna.

Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Accessibility

  • Near parking Near parking

Contact

Email address

Länsstyrelsen i Uppsala län

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews