Rezerwat przyrody

Hedesundafjärden

Rezerwat przyrody

0 z 5 gwiazdek — (zobacz recenzje)

Akcje

Opis

Vid Nedre Dalälven, inte långt från Gysinge, ligger ett flackt våtmarksområde som präglats av de återkommande översvämningarna. Den rika och omväxlande naturen och den stora tillgången på insekter gör att många fågelarter trivs.

Längs Dalälven finns stora områden som tidigare översvämmades med jämna mellanrum. I översvämningsområdena bildades älvängar, översvämningskärr, artrika strandskogar och vidsträckta sumpskogar. Idag är vattnet i Dalälven reglerat men trots detta är våtmarkerna vid Hedesundafjärden av högsta klass. Här finns kärr, frodiga skogsdungar och en fin mosse.

I sumpskogen trivs flera intressanta mossor som skör kvastmossa som här växer på en av de sydligaste platserna i Sverige. I området finns också många fågelarter. Kanske har du turen att se havsörn eller fiskgjuse sväva över vattnet. Eller att skrämma upp en orre eller tjäder i skogen.

Det finns inga markerade stigar i reservatet. Men med start vid informationstavlan intill väg 272/56 (om du kommer norr ifrån) kan du vandra längs en före detta banvall och på gångbroar, tidigare järnvägsbroar, över Dalälven fram till Gysinge.

Ta hänsyn till den känsliga miljön vid ditt besök och låt vildmarken förbli orörd. I naturreservatet finns särskilda regler, klicka på länken nedan för att komma till reservatsföreskrifterna.

Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län

Get here by public transport

Działania i udogodnienia

  • Rezerwat przyrody Rezerwat przyrody

Dostępność

  • Blisko parkingu Blisko parkingu

Kontakt

Adres e-mail

Länsstyrelsen i Uppsala län

skyddadnatur.uppsala@lansstyrelsen.se

Pytania i Odpowiedzi

Zadaj pytanie innym użytkownikom Naturkartan.

Recenzja

Naturkartan

Naturkartan

Otwórz to w aplikacji