Bird watching

Ånge fågelsjö

Bird watching

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Currently

Parkeringen kommer att vara avstängd under vecka 16 och 17. Den kommer att grävas upp, då det behöver läggas en markduk under för vattenskyddet.

Description

Ånge är en pärla på Vattholmaåsen mellan Storvreta och Vattholma. I området finns beteshagar, åkermark och skog. Intill åsen flyter Fyrisån förbi. Betesmarkerna har brukats under lång tid och är fattiga på näring. På dessa marker trivs många växter och insekter, som backsippa, solvända, aurorafjäril och silversmygare.

Delar av området är så kallat Natura 2000-objekt, vilket innebär att det är skyddat inom EU som särskilt värdefullt naturområde. De många fornlämningarna visar att människor har bott i området under lång tid. Här finns gravfält från stenålder, bronsålder och järnålder. Några av dessa kan du se om du följer körvägen som går norr ut från parkeringen, 500 m.

Från parkeringen kan du också följa en tillgängliggjord gångväg fram till Ånge fågelsjö, 400 m.

Våtmarken har anlagts för att få mer vattenytor i landskapet. Här trivs insekter, groddjur och fåglar.

Våtmarken har anlagts i samverkan mellan markägaren och Upplandsstiftelsen och finansierats med medel från Landsbygdsprogrammet och Upplandsstiftelsen.

Betande djur håller efter vegetationen nere på längs kanten på sjön. Undvik att gå ut på vallen kring sjön under våren och försommaren när fåglarna har ägg och ungar.

Get here by public transport

Activities And Facilities

 • Bird watching Bird watching

Accessibility

 • Near parking Near parking
 • Near Public Transport Near Public Transport
 • Stroller accessible Stroller accessible
 • Wheelchair accessible Wheelchair accessible

Tested with a wheelchair

 • En man i rullstol står på vid en informationstavla på en grusplan. Runt grusplanen finns höga kanter av sten. Framför planen syns våtmark och vatten.
  Informationsskylt vid våtmarken
 • En kvinna skjutsar en man som sitter i rullstol längs en bred grusväg mellan två staket.
  Vägen mellan parkering och våtmark
 • En man i permobil öppnar en trägrind för att kunna passera igenom. Grinden är bred och marken är jämn och grusad.
  Självstängande grind

Parking

Det finns parkering där stigen till fågelsjön börjar.

Communications

Regionbuss, busshållplatsens namn: Ånge.

Directions

Ånge ligger längs med väg 290 mellan Storvreta och Vattholma.

Contact

Email address

Upplandsstiftelsen

info@upplandsstiftelsen.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app