Obserwowanie dzikiego ptactwa

Ånge fågelsjö

Obserwowanie dzikiego ptactwa

0 z 5 gwiazdek — (zobacz recenzje)

Akcje

Obecnie

Parkeringen kommer att vara avstängd under vecka 16 och 17. Den kommer att grävas upp, då det behöver läggas en markduk under för vattenskyddet.

Opis

Ånge är en pärla på Vattholmaåsen mellan Storvreta och Vattholma. I området finns beteshagar, åkermark och skog. Intill åsen flyter Fyrisån förbi. Betesmarkerna har brukats under lång tid och är fattiga på näring. På dessa marker trivs många växter och insekter, som backsippa, solvända, aurorafjäril och silversmygare.

Delar av området är så kallat Natura 2000-objekt, vilket innebär att det är skyddat inom EU som särskilt värdefullt naturområde. De många fornlämningarna visar att människor har bott i området under lång tid. Här finns gravfält från stenålder, bronsålder och järnålder. Några av dessa kan du se om du följer körvägen som går norr ut från parkeringen, 500 m.

Från parkeringen kan du också följa en tillgängliggjord gångväg fram till Ånge fågelsjö, 400 m.

Våtmarken har anlagts för att få mer vattenytor i landskapet. Här trivs insekter, groddjur och fåglar.

Våtmarken har anlagts i samverkan mellan markägaren och Upplandsstiftelsen och finansierats med medel från Landsbygdsprogrammet och Upplandsstiftelsen.

Betande djur håller efter vegetationen nere på längs kanten på sjön. Undvik att gå ut på vallen kring sjön under våren och försommaren när fåglarna har ägg och ungar.

Get here by public transport

Działania i udogodnienia

 • Obserwowanie dzikiego ptactwa Obserwowanie dzikiego ptactwa

Dostępność

 • Blisko parkingu Blisko parkingu
 • Blisko transportu publicznego Blisko transportu publicznego
 • Dostęp dla wózków dziecięcych Dostęp dla wózków dziecięcych
 • Dostęp dla wózków inwalidzkich Dostęp dla wózków inwalidzkich

Testowany z wózkiem inwalidzkim

 • En man i rullstol står på vid en informationstavla på en grusplan. Runt grusplanen finns höga kanter av sten. Framför planen syns våtmark och vatten.
  Informationsskylt vid våtmarken
 • En kvinna skjutsar en man som sitter i rullstol längs en bred grusväg mellan två staket.
  Vägen mellan parkering och våtmark
 • En man i permobil öppnar en trägrind för att kunna passera igenom. Grinden är bred och marken är jämn och grusad.
  Självstängande grind

Parking

Det finns parkering där stigen till fågelsjön börjar.

Komunikacja

Regionbuss, busshållplatsens namn: Ånge.

Wskazówki dojazdu

Ånge ligger längs med väg 290 mellan Storvreta och Vattholma.

Kontakt

Adres e-mail

Upplandsstiftelsen

info@upplandsstiftelsen.se

Pytania i Odpowiedzi

Zadaj pytanie innym użytkownikom Naturkartan.

Recenzja

Naturkartan

Naturkartan

Otwórz to w aplikacji