Hiking

Urskogsstigen, 2,5 km

Hiking

5 of 5 stars 5.0 (see reviews)

Trail details

  • Length 2.2 km

Actions

Currently

Många granar har dött efter angrepp av granbarkborre och riskerar nu att falla. Var försiktig och undvik att gå i skogen när det blåser. Gäller hela sträckan.

Description

Urskogsstigen går genom en typisk, orörd och omväxlande Tyrestaskog med flerhundraåriga tallar, högvuxna granar och små myrmarker. Informationstavlor längs vägen berättar om livet i denna skog. Vid några platser kan du ringa upp skogen med hjälp av vår tjänst ”Ring Naturen”.

Get here by public transport

Activities And Facilities

  • Hiking Hiking

Directions

Leder utgår från utomhusinformationen i Tyresta by. Starten har samma sträckning som Barnvagnsslingan och Bylsjöslingan.

Contact

Address

Tyresta Nationalpark

Email address

Jessica Ångström

jessica.angstrom@tyresta.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app