Nature reserve

Södra Törnskogens naturreservat

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Törnskogen är ett kuperat skogsområde med växlande markförhållanden och dramatisk landskapasbild med branter ned mot sjön Norrviken. Naturren domineras av barrskogar och våtmarker men här finns också några öppna odlingsmarker. Södra Törnskogens naturreservat är nästan 500 hektar stort och ligger i nordöstra delen av Sollentuna. Det gränsar till cirka 200 hektar skog i Upplands Väsby, Norra Törnskogen. De inre delarna av Törnskogen har ett glesare system av stigar som ger en känsla av vildmark.

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Contact

Email address

Rikard Dahlen

rikard.dahlen@sollentuna.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app