Protected nature

Sandmiljö söder om Fågelöudde

Protected nature

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Sandmiljön i skogskanten 500 meter söder om Fågelöudde hyser Lidingös största populationer av sälgsandbi och vårsidenbi. De är två vildbiarter som flyger, söker föda och förökar sig på våren. De är beroende av pollen från tidigt blommande växter som sälg. De behöver också öppna varma sandiga miljöer att gräva ut bon och lägga ägg i. En sådan miljö finns vid ridstigen i kanten mellan åker och skog söder om Fågelöudde.

Öppna sandiga miljöer har blivit ovanligare i dagens landskap, och därmed har de djur som är beroende av dessa miljöer också blivit ovanligare. Lidingö stad har tillsammans med Naturskyddsföreningen i Lidingö fått statligt LONA-bidrag för att förbättra förutsättningarna för tidigt flygande vildbin på Lidingö. Några av åtgärderna som genomförts är röjning av sandmiljöer som börjat växa igen och att lägga ut ny sand för att utöka den öppna sandmiljön söder om Fågeludde. Åtgärden förväntas gynna även andra sandlevande arter.

Activities And Facilities

  • Protected nature Protected nature

Directions

Från Ropsten: Ta buss 204 mot Elfvik och kliv av vid Lovik (nästsista hållplatsen). Gå knappt hundra meter västerut och ta sedan cykelvägen norrut fram till åkern. Gå sedan cykelvägen västerut ca 40 meter och följ därefter åkerkanten norrut fram till ridstigen och följ sedan ridstigen fram till sandmiljön. Något längre men mer lättgånget är att gå cykelvägen ett par hundra meter österut och sedan ta en stig norrut fram till ridstigen.

Med bil från Ropsten kör mot Elfvik och följ Norra Kungsvägen som övergår i Elfviksvägen till avfarten mot Fågelöudde till vänster. Stanna vid den första parkeringen vid Fågelöuddebadet och gå längs ridstigen i skogskanten några hundra meter söderut.

Contact

Address

Kontakta oss för frågor om Lidingös natur.

Email address

Jerker Idestam-Almquist

jerker.idestam.almquist@lidingo.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app