Nature reserve

Revskär

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Revskärs naturreservat består av ett stort ytterskärgårdsområde med hamnvikar och stränder.

Reservatet omfattar de större öarna Tullskär, Tallskär, Tackskär, Lindskär, Koskär, Duvskär och Granklubben samt ett femtontal namngivna mindre öar, kobbar och skär. Reservatets större öar är långsmala, bergiga och samlade i en arkipelag med fina hamnvikar och badstränder. Växtligheten på öarna består av lövträd och buskmarker och är typisk för Stockholms utskärgård.

Facts

Skyddat sedan: 1973

Storlek: 2 163 hektar varav land 62 hektar

Karaktär: skärgård, marina miljöer, lövskog

Kommun: Nynäshamn

Ägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Directions

Revskärs naturreservat är beläget väster om Torö, 14 kilometer sydväst om Nynäshamn. Hit tar du dig lättast med egen båt.

Regulations

För att skydda Revskärs naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • gräva upp blommor och skada markvegetationen
  • medvetet störa djurlivet
  • ha okopplad hund
  • tälta eller ankra båt mer än ett dygn
  • elda annat än på anvisad plats
  • på ett störande sätt använda musikinstrument, musikanläggning eller liknande.

Contact

Email address

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app