Naturreservat

Revskär

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Revskärs naturreservat består av ett stort ytterskärgårdsområde med hamnvikar och stränder.

Fakta

Skyddat sedan: 1973

Storlek: 2 163 hektar varav land 62 hektar

Karaktär: skärgård, marina miljöer, lövskog

Kommun: Nynäshamn

Ägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Revskärs naturreservat är beläget väster om Torö, 14 kilometer sydväst om Nynäshamn. Hit tar du dig lättast med egen båt.

Föreskrifter

För att skydda Revskärs naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • gräva upp blommor och skada markvegetationen
  • medvetet störa djurlivet
  • ha okopplad hund
  • tälta eller ankra båt mer än ett dygn
  • elda annat än på anvisad plats
  • på ett störande sätt använda musikinstrument, musikanläggning eller liknande.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen