Parking

Övre parkering vid Spisen

Parking

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Längs Abborrstigen i närheten av Spisen finns två mindre grusparkeringar. En övre parkering norr om Abborrstigen nära Lidingöloppsspåret och en nedre öster om vägen efter vänstersvängen ner mot Spisen.

Activities And Facilities

  • Parking Parking

Contact

Address

Kontakta oss för frågor om Lidingös natur.

Email address

Jerker Idestam-Almquist

jerker.idestam.almquist@lidingo.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app