Information

Informationsskylt

Information

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Skylten är placerad där Sörmlandsleden passerar över reservatets gräns. Här kan du läsa mer om områdets värdefulla natur samt spännande växt- och djurliv.

Activities And Facilities

  • Information Information

Contact

Email address

Länsstyrelsen i Stockholm

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews