Järfällas naturpärlor

Fågeltornen vid Säbysjön

Järfällas naturpärlor

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Säbysjön är ett av de bästa ställena för den som vill uppleva våren och se alla flyttfåglar som kommer tillbaka. Men det har inte alltid varit så.

Under 1970- och 1980-talet började Säbysjöns strandängar växa igen eftersom de inte längre betades. Strandskogarna blev tätare och vassen tog över mer av sjön vilket gjorde att antalet fåglar vid sjön minskade. Järfälla kommun har sedan dess arbetat för att skapa en sjö med ett myller av arter. Bland annat har Igelbäcken som rinner ut från sjön försetts med ett dämme som håller kvar vattnet under vår och försommar.

Den breda vassen har öppnats upp så att fåglar kan häcka på vassöarna, utan att räven kommer på besök. På vassöarna häckar en stor och högljudd skrattmåskoloni under våren. Det stör inte de andra fåglarna som häckar där, tvärtom, de skräniga och skrikiga skrattmåsarna skrämmer bort rovfåglar som annars skulle kunna ta både ägg och ungar.

Många fågelarter.

Det stora fågeltornet vid sjöns sydöstra strand är ett självklart mål på utflykten. Härifrån har du fin utsikt över sjöns södra delar. Som hjälp i fågelskådandet finns uppsatta bilder med olika fågelarter. Det finns också ett mindre fågeltorn i närheten med utsikt över strandängarna.

Bland alla gräsänder, sothönor och viggar gömmer sig mer ovanliga arter i sjön. Spana efter brunand, kricka och svarthakedopping. Brunanden är stor för att vara and och hanen är lätt att känna igen med sitt kastanjebruna huvud och sin gråa rygg.

Mest fåglar i sjön ser man i april–maj och i september. På våren finns både flyttande och häckande fåglar vid sjön. Fåglarna är morgonpigga och det lönar sig att gå upp tidigt.

Activities And Facilities

  • Järfällas naturpärlor Järfällas naturpärlor
  • Parking Parking
  • Toilet Toilet
  • Viewpoint Viewpoint

Directions

Du kan cykla hit men den sista biten får du gå. Från grusvägen längs vägen Flyginfarten leder en ca 600 meter lång stig ut till fågeltornen. Parkeringsplats finns en liten bit längre bort längs Flyginfarten.

Contact

Address

Telefon: 08-580 285 00

Email address

Järfälla kommuns servicecenter

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews