Firesite

Eldplats östra stranden, Stora Envättern

Firesite

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Eldplats vid strandkanten med utsikt över sjön. Hit kommer du genom att följa stigen från parkeringen. Ved behöver du ta med dig själv eller hämta från ett av vedförråden längs Sörmlandsleden. Ta gärna med egen ved, eftersom det inte finns någon garanti att det finns ved i förrådet.

Activities And Facilities

 • Firesite Firesite

Directions

Eldplatsen ligger invid vandringsstigen, ca 500 meters promenad från Stora Envätterns besöksparkering.

Regulations

För att skydda Stora Envätterns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller bortta vedlevande svampar
 3. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur)
 4. fiska
 5. fånga och insamla ryggradslösa djur
 6. medföra okopplad hund
 7. tälta längre än två dygn i följd
 8. elda annat än på anvisad plats
 9. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 10. utanför anlagd väg framföra motordrivet fordon eller cykla.

Contact

Email address

Länsstyrelsen i Stockholm

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users or to the responsible manager.

Reviews