Nature reserve

Himlingeåsen

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Himlingeåsens naturreservat är knappt 22 hektar stort och utgörs av ett cirka två kilometer långt åsparti som sträcker sig genom det omväxlande jordbrukslandskapet i centrala delen av Floda församling.

Åsens yta upptas till största delen av hagar och öppna betesmarker, där stensättningar och gravfält tyder på en gammal kulturbygd. Från åsen har du även bra utsikt över en av Sörmlands bästa fågelsjöar - Kyrksjön.

Get here by public transport

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Accessibility

  • Near parking Near parking

Facts

Skyddsår: 1973 i sin nuvarande form, ursprungligen skyddat som naturminne 1962

Areal: 21,4 hektar

Karaktär: Åsrygg med artrik naturbetesmark

Kommun: Katrineholm

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000 till övervägande del.

Parking

En iordningställd parkeringsplats finns i reservatets södra del. Läs mer på Länsstyrelsen Södermanlands webbplats.

Directions

Reservatet når du lättast från vägen mellan Sköldinge och Floda via avtagsvägen mot Himlinge. En iordningställd parkeringsplats finns i reservatets södra del.

Läs mer på Länsstyrelsen Södermanlands webbplats.

Regulations

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Skada fast naturföremål eller ytbildning
  • Tälta eller ställa upp husvagn
  • Framföra moped eller motordrivet fordon på andra än därför avsedda vägar och parkeringsplatser
  • Avsiktligt störa djurlivet

Contact

Address

Kontakta kommunikationsavdelningen om du har frågor om Katrineholms naturkarta.

Vill du felanmäla något som du har upptäckt i naturen? Gör din anmälan i vår app Felanmälan Katrineholm som du hittar i din appbutik, eller via www.katrineholm.se/felanmalan

Email address

Kommunikationsavdelningen

kommunikation@katrineholm.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app