Nature reserve

Eknäset

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Eknäsets naturreservat är ett för Sörmland unikt och relativt stort blandskogsområde. Topografin är småbruten med bergbranter, höjder och sumpskogssvackor, omväxlande med flackare partier. Här finns främst barrblandskog med ett stort inslag av löv som asp, björk och alm. I området finns en enastående rik kärlväxt- och svampflora liksom en för regionen mycket ovanlig flora av mossor och lavar.

Förekomsten av rödlistade arter och signalarter är mycket stor och troligen ett av de tätaste i länet. Flera arter har här sin enda förekomst i länet eller har endast hittats på ett fåtal platser.

Get here by public transport

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Facts

Skyddsår: 2012

Areal: 93 hektar

Karaktär: blandskog

Kommun: Katrineholm

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Directions

Eknäset är beläget ca 3 km öster om Strångsjö samhälle, på näset mellan Hönstorpasjön och Storsjön.

Regulations

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar (bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet)
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • anordna lägerverksamhet
  • anordna tävlingar

Contact

Address

Kontakta kommunikationsavdelningen om du har frågor om Katrineholms naturkarta.

Vill du felanmäla något som du har upptäckt i naturen? Gör din anmälan i vår app Felanmälan Katrineholm som du hittar i din appbutik, eller via www.katrineholm.se/felanmalan

Email address

Kommunikationsavdelningen

kommunikation@katrineholm.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app