Nature reserve

Duvestubbe

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Duvestubbeskogen är ett naturreservat som du finner i utkanten av Ödåkra samhälle. Platsen har ett intressant förflutet som begravningsplats i korsningen av tre socknar. Idag finns här promenadstigar, vindskydd och två grillplatser som du kan använda.

I Duvestubbe kan du uppleva ståtlig pelarsalsliknande skog med höga stammar varvat med spännande kompakta buskpartier. De äldsta träden är 120 år gamla bokar och hundraåriga ekar. Du kan även se rester av mycket gamla stenmurar som finns markerade på 1700- talskartor.

Vatten finns det på flera ställen. En damm i sydväst och sankmark i nordväst. Den porlande Välabäcken kan du följa genom skogen. Kärret i nordost är rester från en gammal kvarndamm som senare även producerade el åt den närbelägna spritfabriken i början av 1900-talet.

I Duvestubbeskogen kan du se ett rikt urval av växter. Lysande gulsippa eller blåviolett vintergröna. Ovanliga orkidéer som lilablommande sankt pers nycklar eller den lilagröna skogsknipproten. Har du tur kan du få se hermelin. Eller småvessla, rådjur, groda och fasan.

Straxt norr om skogen ligger Starke Tufves stuga, ett museum över legendaren Starke Tufve som drev Duvestubbe gård på 1700-talet. Muséet uppfördes redan 1890, och är därigenom Helsingborgs äldsta museum.

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Accessibility

  • Near parking Near parking
  • Near Public Transport Near Public Transport

Parking

Bilparkering finns vid Fabriksgatan i reservatets östra kant.

Communications

Till Ödåkra kan du åka tåg eller buss nr 2 från Helsingborg. Från Ödåkra station är det ca 500 meters promenad till Duvestubbeskogen.

Directions

Duvestubbe ligger i utkanten av Ödåkra, ca 9 km norr om Helsingborgs centrum.

Contact

Address

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Avdelningen för hållbar stadsplanering Järnvägsgatan 22 251 89 Helsingborg Kontaktcenter 042-10 50 00

Email address

Fredrik Bengtsson

fredrik.bengtsson@helsingborg.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app