Nature reserve

Vegalla naturreservat

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Vegalla är ett stort sammanhängande område med biologiskt värdefull barrskog där gran är vanligast. Skogen är gammal och har i stora delar varit orörd länge. Här finns därför gott om död ved och en rad hotade arter knutna till veden.

För mer information se Länsstyrelsens webbplats.

Get here by public transport

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app